Uczestnicy procesu

Zespół ds. monitorowania procesu ewaluacji

prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Marzena Podhorska-Okołów
dr Anna Kołcz
mgr Dorota Płuciennik
mgr Elżbieta Olejnik
mgr Iwona Kopeć
mgr Agnieszka Drużbiak
mgr Monika Górska

ZESPOŁY DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ w dyscyplinach
Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki Medyczne RDNM

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów – przewodnicząca
prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
prof. dr hab. Grzegorz Mazur
dr hab. Waldemar Goździk, prof. UMW
prof. dr hab. Marzena Dominiak
prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
dr hab. Kamila Środa-Pomianek
dr Anna Palko-Łabuz

Zespół doradczy ds. Ewaluacji RDNF

dr hab. Joanna Burger
dr hab. Adam Junka
dr hab. Julita Kulbacka
dr Agnieszka Matera–Witkiewicz
dr Karol Nartowski

Zespół ds. ewaluacji nauki w dyscyplinie nauki o zdrowiu RDNoZ

dr hab. Dorota Diakowska, prof. UMW – przewodnicząca
dr hab. Mirosław Sopel
prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf
dr Magdalena Lisiak
dr Aleksandra Królikowska
dr Bartłomiej Stańczykiewicz
dr Łukasz Rypicz
mgr inż. Sylwia Mizia

WSPARCIE ANALITYCZNE i ADMINISTRACYJNE
Zespół Koordynatorów Dyscyplin Naukowych
Działu ds. Systemu POL-on.

mgr Agnieszka Drużbiak
mgr Ewa Hoffmann – Stankiewicz
mgr inż Joanna Latusek
tel. 71 784 15 82
email: ewaluacja@umed.wroc.pl